Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging:

Geregistreerd lid van het NVPA    NVPA

en de koepelorganisatie

Geregistreerd lid van het RBCZ   RBCZ

Beide bewaken de kwalteit van hun leden, o.a. door verplichte bijscholing, intervisies, supervisies, visitaties.

Ook ben ik aangesloten bij de Geregistreerd lid van het SCAG    SCAG
De klachtencommissie voor therapeuten in de complementaire zorg.

Download hier hun folder (pdf).

Kosten

Een sessie haptotherapie duurt ± 1 uur en kost € 80,00

Vergoeding

Ik heb er zelf voor gekozen geen contract met de zorgverzekeraars te hebben. Ik wil graag onafhankelijk kunnen werken en zelf bepalen welke zaken ik nuttig vind in mijn werk. Het is mijn eigen, wijze (eigenwijze?) keuze hiermee niet meer vergoed te worden. Ik draag ook zelf graag de consequenties: Als u aanvullend verzekerd bent en daarmee vergoed zou worden, breng ik u een lagere prijs in rekening, waarmee dit verschil gecompenseerd wordt, zonder probleem.

Kwaliteit

Uiteraard ben ik wel lid van een erkende beroepsvereniging, koepelorganisatie en een onafhankelijke klachtencommissie (zie linker kolom) en voldoe ik alle eisen die de wet stelt aan therapeuten. Daarnaast ben ik opgeleid tot erkend visiteur : sinds 2013 ga ik periodiek bij collega's langs om te controleren of zij zich houden aan de beroepseisen t.a.v: opleidingen, bijscholingen, intervisie, supervisies, dossiervorming, omgang met privacy etc.

Privacy

In mijn werk ben ik wettelijk verplicht een dossier bij te houden.
Daarmee leg ik deels ook privacygevoelige gegevens van u vast.
In het document Privacyverklaring BvG kunt u lezen hoe ik met
uw gegevens omga.

Behandelovereenkomst

Wilt u deze Behandelovereenkomst invullen en meenemen
bij de eerste sessie?


Zorgelijke ontwikkeling....
De zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds onredelijkere eisen gaan stellen aan therapeuten, zonder inhoudelijke kennis van zaken, gestuurd op geld alleen. Ik heb besloten daar niet meer aan mee te doen. Ik besteed mijn tijd echt liever aan bijscholingen die ook echt nuttig zijn voor mijn cliënten. In hun neiging tot controle en bezuinigingen gaan de zorgverzekeraars steeds meer op de stoel van de beroepsvereniging zitten, terwijl die de aangewezen instantie is om de kwaliteit van haar leden te controleren.